Corazon Grande  

 

CORAZON GRANDES FADDRAR r.f.

Kom med i Föreningen Corazón Grandes faddrar rf, Corazón Granden kummit ry!

OM FÖRENINGEN

I början av året 2016 grundades föreningen Corazón Grandes faddrar r / Corazón Granden kummit ry, med hemort i Lovisa. Föreningens syfte är att stödja verksamheten vid Corazón Grande för att trygga barnhemmets fortsatta verksamhet. Avsikten med att grunda en förening är att effektivisera den verksamhet som går ut på att skaffa medel, t.ex. genom att ansöka om understöd hos olika instanser. Sommarfester, julbasarer och andra evenemang kommer att ordnas även i fortsättningen, men härefter kommer det att ske i föreningens regi.

Som medlemmar välkomnar vi alla som vill göra en insats för barnhemmet. Ordförande för den nya föreningen är Maria Grandell-Strömgård, vice ordförande Anneli Sjöholm, sekreterare Iris Ritamäki-Johansson och kassör Guy Broman. Medlemsavgiften är 5 euro per år. Frågor om föreningen kan riktas till ordförande: maria.grandell /at/ pp.inet.fi, tfn 0400 826 064.

Medlem blir du genom att betala medlemsavgiften 5 euro på föreningens konto, FI46 1331 3000 1086 56, referens 20161.

OBS! Mejla dina kontaktuppgifter till maria.grandell/at/pp.inet.fi så att du får medlemsbrev och annan info.

Vi påminner alla som är faddrar att kontonumret för betalning av fadderavgiften har ändrats - se nedan:

Kontoinnehavare: Corazón Grandes faddrar rf
Kontonummer FI86 5557 0520 0528 91 
Referensnummer: 1025

Det här kontot ska endast användas för betalning av fadderbidrag.

 

 

 

svenska
suomeksi
english

Hemmet

Brev från Siw

DONERA eller
BLI FADDER

Corazón
Grandes
Faddrar rf

Aktuellt

Boliviafamiljen,
Norge

Latinamerika.nu

Facebook

Corazon Grande / Det stora Hjärtat / Iso Sydän / The big Heart
© Corazon Grande Casa Basta Fanebust
webdesign & webmaster: Gunzi