Corazon Grande  

 

DONERA ELLER BLI FADDER

Corazón Grande fungerar med hjälp av frivilliga understöd. Ett utmärkt sätt att hjälpa är att bli fadder och regelbundet understöda flickhemmet med en summa man själv bestämmer.  Man kan vara en s.k. allmän fadder och stöda hela barnhemmet, eller ha en ”egen” flicka. Siw ser allra helst att man stöder hemmet kollektivt men allt stöd är förstås tacksamt välkommet.

"Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon."

Fadder blir man genom att kontakta Gunilla Boxberg-Wide, GSM: +358 50 347 7707,
eller via epost: corazongrandefi /at/ gmail.com


Penninginsamlingstillstånd RA/2019/354

Polisstyrelsen har 12.4. 2019 beviljat föreningen Corazón Grandes faddrar rf, Corazón Granden kummit ry penninginsamlingstillstånd, RA/2019/354, för tiden 7.6.2019-6.6.2021 i Nyland. De insamlade medlen används för att upprätthålla barnhemmet Corazón Grande i Cochabamba i Bolivia och medlen förmedlas månatligen till barnhemmet. Föreningen Corazón Grandea faddrar rf anordnar penninginsamlingen.


Om du vill understöda barnhemmet kan du göra en inbetalning till:

Corazon Grandes faddrar rf
Kontonr: FI46 1331 3000 1086 56
Referensnummer: 20161

 

Adressen till Siw är:

Siw Broman
El Ejercito de Salvación
Casilla 3594
Cochabamba
Bolivia


e-post: siw832001/at/yahoo.se


Siw Broman


Fadderbidraget – så används det

Siw Broman besvarar här några frågor om vad det kostar att driva Corazón Grande.

Hur många flickor bor det på Corazón Grande?
Just nu är det 20 flickor, men antalet varierar. Som mest har vi 24 flickor.

Kan du berätta lite om personalen på hemmet?
Den fast anställda personalen består av föreståndaren och sex vårdare. Därtill har vi utomstående personal som jobbar deltid. Till dem hör en psykolog, en socialarbetare, en bokförare och tre volontärer. Alla tillsammans ser till att flickorna mår bra både fysiskt, psykiskt och socialt.

Hur mycket kostar det att hålla igång hemmet?
Institutionen behöver omkring 117 500 euro per år, vilket betyder ca 9 800 euro i månaden. I den här summan ingår utgifter för:

-Hälsovård
-Utbildning
-Kläder
-Mat
-Utgifter för el, telefon, gas
-Kultur och rekreation
-Resor (till skolan, staden o.s.v.)
-Löner
-Juridiska tjänster

Därtill kommer utgifter för underhåll av byggnaderna, löner för administrativ personal och administrationsutgifter.

Vissa månader behövs extra mycket pengar, t.ex. i februari. Då börjar skolåret och flickorna ska ha skolmaterial, skoluniformer, skor, joggingskor o.s.v. Också i december är utgifterna högre.

En extra utgift som drabbar hemmet är så kallade extralöner. Den bolivianska staten har bestämt att alla anställda ska få två extra löner om året. Det här beror på den ekonomiska situationen i landet. Då behövs det 3 800 euro utöver den normala budgeten.

Vilka utgifter är det för skolgången?
Allt kostar. Flickorna ska ha skoluniform, skolväska, skor, sportdräkt, böcker, häften, pennor, handarbetsmaterial m.m. Utgifterna är ca 410 euro per år för en flicka.

En normal fadderavgift är 25 euro/månad. Kan du ge exempel på vad man får för den?
Kostnadsnivån i Bolivia har stigit. Idag får man t.ex.

-Ett par skor eller joggingskor
-Mat åt en flicka i två veckor
-Sportdräkt och flera par strumpor
-Skolväska åt tre flickor
-Skolmaterial (häften, pennor, gummin, mappar o.s.v.) som skolan kräver åt en flicka

Hurdan är den ekonomiska situationen på hemmet?
Den ekonomiska situationen är osäker. Inkomsterna kommer från utlandet vilket innebär att förändringarna i valutakurserna påverkar vår ekonomi. Varje oväntad utgift vållar oss huvudbry och det är svårt att skära ner på kostnaderna.

Får ni alls kommunalt eller statligt stöd?
Jo. Barnskyddet i Bolivia stöder oss med matprodukter till ett värde av ca 6 065 euro årligen, vilket är ca 6% av våra utgifter. Vi söker också nationella donatorer då vi behöver skaffa utrustning som kylskåp, spisar och vattenfilter. År 2016 fick vi utrustning till ett värde av ca 10 000 euro.

Så man kan säga att fadderbidraget är det som håller er igång?
Absolut. Corazón Grande drivs av fadderavgifterna och annat understöd som huvudsakligen kommer från Finland. Understödet står för 93 % av utgifterna som vi har. Det är ni bidragsgivare och vi här i Bolivia som tillsammans gör det värdefulla arbetet att ge fattiga flickor en framtid!

 

 

svenska
suomeksi
english

Hemmet

Brev från Siw

DONERA eller
BLI FADDER

Corazón
Grandes
Faddrar rf

Aktuellt

Boliviafamiljen,
Norge

Latinamerika.nu

Facebook

 

Corazon Grande / Det stora Hjärtat / Iso Sydän / The big Heart
© Corazon Grande Casa Basta Fanebust
webdesign & webmaster: Gunzi