Corazon Grande  

 

GE HEMLÖSA BARN ETT RIKTIGT HEM!

Corazón Grande är ett barnhem för flickor i Bolivia. De flesta flickor är offer för fysisk och psykisk misshandel. Ca 60% har blivit sexuellt utnyttjade. Några har blivit övergivna och vi vet inte något om deras föräldrar. Corazón Grande fungerar som en ersättande familj. En bärande tanke är att kunna ge hemlösa barn ett riktigt hem och en god start i livet.

Initiativtagare till hemmet är Siw Broman från Lovisa i Finland. Hemmet invigdes i april 2006 och efter utbyggnaden år 2010 är Corazón Grande ett hem för 24 flickor i åldern två till aderton år.

Barnhemmet ligger utanför Cochabamba i byn Tiquipaya. Vi har två hus för flickorna och det bor tolv flickor i vartdera hus. Det finns också ett kontor och en volontärbostad.Tomten som är 3500m2 har gott om rum för utelekar. Corazón Grande ligger på en naturskön plats omgärdad av höga berg.

Vill Ni stöda mitt barnhem i Bolivia?
Haluatteko auttaa  lastenkotiani Boliviassa?
Would you like to support my orphanage in Bolivia?


 
 

svenska
suomeksi
english

Hemmet

Brev från Siw

DONERA eller
BLI FADDER

Corazón
Grandes
Faddrar rf

Aktuellt

Boliviafamiljen,
Norge

Latinamerika.nu

Facebook

Corazon Grande / Det stora Hjärtat / Iso Sydän / The big Heart
© Corazon Grande Casa Basta Fanebust
webdesign & webmaster: Gunzi